Interimledelse

Lundgaard Konsulenterne

Hvordan kører organisationen videre når topchefen pludselig er væk?

De fleste Borgmestre og Kommunaldirektører har prøvet det. En af topcheferne stopper i kommunen på det allermest ubelejlige tidspunkt. I Lundgaard Konsulenterne har vi hørt det mange gange, når vi er blevet bedt om at komme med et bud på en stram tidsplan, der kan sikre, at der hurtigt er en ny direktør på plads i organisationen, men er det altid den rigtige løsning?

I mange situationer vil det formentlig være den rigtige løsning, men indimellem kan der være behov for noget andet inden stillingen er klar til opslag. Nogle gange er der en naturlig arvtager i de situationer, andre gange er der ikke og måske kommer man næsten til at gøre mere skade end gavn ved at konstituere sig ud af problemet. Andre gange er der behov for at få nogle opgaver fulgt til dørs før stillingen er klar til en ny topchef.

I Lundgaard har vi nogle enkelte gange tilbudt interim ledelse i situationer, hvor der har været behov for at løse en vakance i en overgangsperiode. På baggrund af vores erfaringer har vi arbejdet mere målrettet med at kunne tilbyde en ydelse, hvor vi kan stille en erfaren topchef til rådighed, afhængig af hvilken stilling I har behov for at besat i en kortere periode, indtil en permanent løsning er fundet.

Hvis problemet skulle opstå tilbyder vi omkostningsfrit at indgå i en dialog om mulige løsninger, hvoraf interim ledelse vil være en blandt flere løsninger. Hvis interim ledelse bliver løsningen tilbyder vi at finde et match med en erfaren topchef, der vil kunne honorere jeres krav og forventinger. Samtidigt udarbejdes der en kort arbejdsbeskrivelse m.h.p. at afstemme forventningerne mellem din organisation og interim lederen og samtidigt aftale det forventede omfang af de opgaver som interim lederen skal indgå i.

Forløbet kan kombineres med et rekrutteringsforløb af en ny topchef, således at den interim lederen får til opgave at udarbejde et notat, der indgår i rekrutteringsgrundlaget og udgør et endnu stærkere arbejdsgrundlag for den nye topchef.

Interim ledelse er langt mere udbredt i den private sektor end på det offentlige arbejdsmarked, og det kan der være mange gode grunde til. En af dem kan være de formelle spilleregler, men der har vi også nogle løsningsmuligheder, som vi gerne vil drøfte, hvis du finder tilbuddet attraktivt.

Kontakt Jakob Lundgaard på 4033 2414 eller Ole Bladt-Hansen på 4034 8304

Ledige stillinger

Loading RSS Feed

For yderligere oplysninger eller en uformel snak: Kontakt Direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414.

Menu