Ansøgervinklen

Lundgaard Konsulenterne

Sådan fungerer det

Søger du et job, hvor Lundgaard Konsulenterne medvirker, vil du normalt møde 2 chefkonsulenter. En ansvarlig konsulent, som er tovholder, referenceperson, deltager i ansættelsesinterviews og indhenter referencer, mv. og en kollega, der forestår kompetenceafklaring.

Lundgaard Konsulenterne samarbejder med det nedsatte ansættelsesudvalg, der vurderer, hvem der skal indkaldes til interview og gennemfører første interviewrunde med ca. 6 ansøgere og afsluttende runde med ca. 3 ansøgere.

  • Lundgaard Konsulenterne udarbejder en job- og personprofil, der bygger på konsulentens interviews og dialogmøder i organisationen. Du kan altid finde job- og personprofilen her på hjemmesiden
  • Du kan fortroligt kontakte konsulenten m.h.p. nærmere oplys-ninger eller for at drøfte matchning
  • Konsulenten rådgiver ansættelsesudvalget ved en skriftlig vurdering af samtlige ansøgninger med en bredere vurdering af, hvem der er interessante i relation til første interviewrunde
  • Ansættelsesudvalget træffer beslutning om, hvem der indkaldes.
    Første interviewrunde foretages med ca. 6 ansøgere og anden runde med ca. 3 ansøgere. Ved de to interviewrunder arbejder vi med forberedelses- og interviewtid. Forberedelsesmaterialet udarbejdes konkret, så det afspejler væsentlige temaer relateret til jobbet
  • Mellem de to interviewrunder indhenter konsulenten telefonisk relevante referencer – normalt ca. 4 referencer pr. person –  hos ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes kun ifl. aftale med ansøgeren – og under hensyntagen til, at ansøgerne skal kunne vende tilbage til arbejdspladsen uden at have fået den nye stilling. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Endvidere afvikles en kompetenceafklaring Der tilbydes ligeledes en samtale mellem de sidste ansøgere og nærmeste chef
  • Konsulenten sikrer løbende orientering og tilbagemelding til alle ansøgere. Ansøgere, der indkaldes til interview, modtager en personlig, individuel tilbagemelding
  • Efter beslutning om ansættelse, afvikler konsulenten en per-sonlig, fortrolig drøftelse med den person, der er udvalgt til stillingen, og konsulenten følger op efter ca. 4 måneders ansættelse

Ledige stillinger

Loading RSS Feed
Menu