Lundgaards handskemageri

Lundgaard Konsulenterne

Særligt tilrettelagte processer

Samarbejdet med Lundgaard Konsulenterne drejer sig ofte om særligt tilrettelagte processer om ét – eller flere – af følgende områder:

  • Udvikling og implementering af værdier
  • Optimering af resurser
  • Udvikling af service, kvalitet og effekt
  • Udvikling af styring og samspil
  • Brugerhøringer og trivselsundersøgelser

Alle opgaver beskrives med formål, metode og procesforløb, der tilpasses deltagere og organisation. Der kan være tale om analyse af hele organisationen, eller en fokusering på særlige forvaltninger/ afdelinger/ tværgående funktioner eller problemfelter.

Det er vores udgangspunkt, at ledelsen har ansvaret for at optimere både de ydre samspil, dvs. krav og forventninger fra samfund, borgere og brugere samt ønsket effekt, og de indre samspil, dvs. effektiv udnyttelse af alle former for ressourcer og optimering af processer. De ydre og indre samspil kittes sammen af relevante værdier og holdninger.

Lundgaard Konsulenterne har gennemført analyser på alle forvaltnings-områder. Analyser og udviklingsforløb bliver gennemført under ledelse af en partner, med mange års topledererfaring.

Menu