Netværksanalyse

Lundgaard Konsulenterne

Netværksanalyse – et databaseret røntgenbillede af den offentlige organisation

Haderslev Kommunes Handicap- og Psykiatriafdeling har i 2017 gennemført en netværksanalyse i samarbejde med Lundgaard Konsulenterne og Innovisor. De trådte dermed i sporene på nogle af Danmarks mest succesfulde private virksomheder – herunder blandt andet Novo Nordisk.

Formålet var faglig og organisatorisk udvikling på den store klinge. Hvordan kan man arbejde ud fra den gode intention, der ligger i Fleks- og førtidsreformen – at få de voksenhandicappede ud på arbejdsmarkedet – men samtidigt undgå at de handicappede parkeres under uværdige forhold i årevis? Og hvordan kan man sikre at to meget forskellige faglige udgangspunkter i jobcentrene og i voksenhandicap bliver dygtigere til at se hinandens kompetencer, til fordel for den handicappede, men sørme også til fordel for den kommunale økonomi?

Der skal ny viden til

Der er helt enkelt brug for ny viden – og Haderslev Kommune satte sig for at skaffe den. 300 medarbejdere og ledere gennemførte en netværksundersøgelse. En netværksundersøgelse kan skabe et overblik over de eksisterende samarbejder i en organisation. Men den kan også afdække potentielle samarbejder der kan være værdi i, og den kan beskrive uformelle som formelle koblingspunkter. Personer eller afdelinger der gør en forskel i en organisation, eller som med fordel kan komme mere i spil.

Læs vores kronik “Når indignation møder data”

Læs hvad Afdelingschef Peter Chortsen og Jakob Lundgaard skriver om casen her:

Den hidtil største undersøgelse

Den hidtil største undersøgelse blev gennemført i Odense Kommune med deltagelse af 1.500 respondenter. Læs et sammendrag af undersøgelsen her:

Især som udgangspunkt for en reorganisering – eventuelt som en følge af behovet for effektivisering – er netværksanalysen et værdifuldt grundlag i vurderingen af, hvad der fungerer godt i dag, og hvor udviklingspotentialet ligger.

Du kan se en anonymiseret udgave af en gennemført netværksanalyse her.

Analysen var her med til at grundfæste bygningen af en fundamentalt anderledes administrativ struktur i en større dansk kommune.

Netværksanalyse sker i et tæt samarbejde med Innovisor der er en højt specialiseret virksomhed, der har arbejdet med netværksanalyse på det private område i en årrække.

Lundgaard Konsulenterne har fået ekslusiv adgang til at benytte Innovisor på det offentlige område og partnerskabet er med stort og iøjnefaldende udbytte blevet brugt på såvel kommunalt- som regionalt niveau. Du kan læse mere om Innovisor her: innovisor.com

For yderligere oplysninger eller en uformel snak: Kontakt Direktør Jakob Lundgaard, tlf. 4033 2414.

Menu